Habitatge supervisat

És un servei substitut de la pròpia llar. Comptam amb dos habitatges supervisats que constitueixen el domicili habitual de les persones que habiten allà. Els habitatges estan integrats en la comunitat amb les característiques d'un habitatge normalitzat.

El servei es proporciona tots els dies de la setmana, durant 365 dies a l'any i consisteix en oferir les prestacions completes de caràcter residencial i es presten els serveis següents: allotjament, acolliment i convivència, manutenció, atenció a la salut i seguretat de la llar, foment d'hàbits d'autonomia personal, activitats de la vida diària, programes d'autodirecció, activitats de benestar, foment de les relacions interpersonals i socials, foment de l'oci i temps lliure i utilització dels recursos comunitaris.

És un servei dirigit a persones amb una discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu i amb necessitat de suport. Vetllam per promoure la màxima autonomia personal i social: prevenint la deterioració de les persones i millorant les seves habilitats adaptatives a través d'un conjunt d'actuacions estructurades per àrees, que es desenvolupen de manera coordinada en un treball tant individual com grupal segons les necessitats característiques de cada persona.

El preu del servei d'habitatge supervisat de Gira-sol és finançat amb ajuda de l'Administració Pública competent. La participació econòmica de la persona usuària al sosteniment de la plaça concertada amb l'Administració, és segons la resolució d'accés.

El servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental està concertat amb la conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears.