Servei d'Orientació Professional

És un servei integral dirigit a persones amb diagnòstic de salut mental que té per objecte la informació, el diagnòstic de la situació individual, l’assessorament, la motivació i l’acompanyament en les transicions laborals, bé des de l’educació al món laboral o entre les diverses situacions d’ocupació i desocupació.

Té per finalitat ajudar a persones amb diagnòstic de salut mental a millorar la seva ocupabilitat, promoure’n la carrera professional i facilitar-ne la contractació o orientar cap a l’autoocupació. A partir d’un diagnòstic de les necessitats de la persona, es cerca informar i orientar tenint en compte les especials necessitats del collectiu i, mitjançant la metodologia de l’acompanyament personalitzat, es pretén donar suport a les activitats de la vida quotidiana per desenvolupar habilitats i capacitats que en facilitin el procés d’inserció i el manteniment al món laboral.

El servei d’orientació comprèn les activitats següents:

- Diagnòstic individualitzat i elaboració del perfil.

- Disseny de l’itinerari personalitzat per a l’ocupació.

- Acompanyament personalitzat en el desenvolupament de l’itinerari i el compliment del compromís d’activitat.

- Assessorament i ajuda tècnica addicional per a l’elaboració del currículum i la cerca activa d’ocupació.

- Informació i assessorament addicional sobre la situació del mercat de treball i l’oferta formativa.

- Suport a la gestió de la mobilitat laboral.

Concert entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i les entitats del Tercer Sector d’Acció Social de les Illes Balears per a la prestació d’aquest Servei d’Orientació Professional per al collectiu de persones amb diagnòstic de salut mental i amb dificultats especials d’inserció laboral, cofinançat pel Fons Social Europeu.