Servei d'Orientació Professional

SOIB SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL( SOP) PER AL COL·LECTIU DE PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL I AMB DIFICULTATS ESPECIALS D’INSERCIÓ LABORAL.

A través del Servei d’Orientació Professional (SOP) per al col·lectiu de persones amb diagnòstic de salut mental i amb dificultats especials d’inserció laboral, promogut pel SOIB i que ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+), Fundació Estel ofereix un servei d’orientació per a afavorir la inserció sociolaboral del collectiu.

El servei d’orientació professional de la Fundació té concertades 78 places amb l’objectiu de fomentar la inserció i el manteniment laboral o formatiu de persones amb un diagnòstic de salut mental. Per aconseguir aquest, oferim suport tant en tasques de recerca de feina com en l’adaptació i manteniment dels llocs de feina, on realitzem entrenaments mitjançant la metodologia de treball amb suport (TAS) per a l’adquisició de competències laborals tècniques i/o transversals. La flexibilitat horària, l’adaptació de les tasques assignades a aquestes persones, afavorir dinàmiques positives en el lloc de treball, la facilitació de la comunicació amb els altres, són algunes de les iniciatives que presentem en aquest projecte per a fomentar la inserció, el manteniment i/o la reincorporació en un lloc de feina o acció formativa.

La demanda principal de les persones participants pel servei d’orientació professional és d’inserció laboral i/o formativa. Hi ha factors socials i personals que poden interferir en la consecució d’aquests objectius, és per això, que el nostre model es basa en l’atenció integral de la persona orientada a l’assoliment dels objectius del seu pla de treball.

En quant al procés d’inserció laboral, els/les tècnics/-ques d’orientació professional dissenyen un itinerari individualitzat per a la inserció laboral o formativa de les persones participants que demanden el servei. Per dissenyar l’itinerari d’inserció la persona amb el suport amb l’assessorament del tècnic es dedicaran a identificar quines competències laborals té la persona ja assolides i per tant, es poden potenciar, i quines s’han d’adquirir o inclús millorar, també s’avaluarà quines son les necessitats d’adaptació i quines expectatives té la persona sobre la inserció per ajustar-les el màxim possible a la situació del mercat de treball. Tot això ens servirà per definir de manera acurada el perfil del lloc de feina que pot cobrir la persona de forma més adient.

Una de les innovacions d’aquesta concertació és la possibilitat d’atendre també a persones que no disposen d’un certificat de discapacitat però que sí tenen un diagnòstic de salut mental, mitjançat la presentació d'un informe psiquiàtric emès per part de l'Àrea de Salut Mental del Servei de Salut Pública, fet que possibilita arribar a més persones amb necessitats de suport per accedir al mercat laboral i/o formatiu.

Aquest projecte atendrà 78 places ( 3 unitats de concertació ), amb una Inversió total de 434.236,92€ ( 2 anys de concert).

Resultats del primer any de concertació a Estel de Llevant

De les de les 78 places concertades a Estel, en aquest primer any de concertació s'han atès un total de 82 persones participants (30 dones i 52 homes), de les quals 29 s'han inserit a nivell laboral (10 dones i 19 homes). A la vegada hi ha hagut 3 persones participants que han fet un retorn a la formació reglada.

Destacar també que durant aquesta convocatòria s'han signat un total de 32 nous convenis de col·laboració amb entitats i empreses de la zona, afavorint així la possibilitat d'inserció de les persones que formen part del nostre programa.