Habitatge supervisat

Recurs d’accés públic que suposa el primer habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental del Raiguer de Mallorca on hi conviuen 10 persones que compten amb el suport d’un equip de cinc professionals i una coordinadora.

Aquest servei concertat amb la conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears permet avançar en la consecució de drets bàsics com l’accés a l’habitatge i la promoció de l’autonomia perquè les persones puguin desenvolupar el seu propi projecte de vida.