​Llanatura per la salut mental

Mitjançant aquest projecte cream una nova línia d'activitat al Centre Especial de Treball de la Fundació Es Garrover amb alt valor afegit: generam nous llocs de feina i espais de formació per a persones amb discapacitat per raó de salut mental i ho feim amb perspectiva de gènere. 

Llanatura és un projecte de transformació artesanal i sostenible de la llana de Mallorca amb un compromís amb la societat, el medi ambient i la innovació.

https://fundacionlacaixa.org/ca/programes-socials