Perfil del Contractant Gira-Sol

Benvingudes i benvinguts al Perfil del Contractant de l'Associació per a la salut mental Gira-Sol. A través d'aquesta secció es dona a conèixer informació relativa a contractes que tramita l'Associació per a la salut mental Gira-Sol o els projectes en els quals participa: anuncis de licitacions, plecs de clàusules administratives i de prescripcions i anuncis d'adjudicacions.

Subcontractació per al desenvolupament d'Aplicació mòbil per a la gestió d'activitats

Estat: finalitzat

Termes de referència

Valoració de l'oferta

Subcontractació per a la campanya informativa i publicitària DIGISEM

Estat: finalitzat

Termes de referència

Valoració de l'oferta

Licitació de compra - Panys intel·ligents

Estat: finalitzat

Termes de referència

Valoració de l'oferta

Licitació de compra - Projector 3D

Estat: finalitzat

Termes de referència

Valoració de l'oferta

Licitació de compra - Panys intel·ligents

Estat: finalitzat

Termes de referència 

Valoració de l'oferta

Licitació de compra - Pack tecnologies perifèriques

Estat: finalitzat

Termes de referència

Valoració de l'oferta