Habitatge supervisat

Estel de Llevant gestiona un habitatge per a 10 persones amb discapacitat associada a diagnòstic de salut mental. Es duen a terme prestacions de caire residencial (allotjament, manutenció...) durant els 365 dies de l’any. L’edifici fou cedit per l’Ajuntament de Manacor.

El servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental està concertat amb la conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears.