Centre Especial de Treball

Espai de treball protegit format per persones amb discapacitat que treballen amb la supervisió de personal especialitzat amb l'objectiu d'entrenar les seves capacitats per al món de treball a la vegada que gaudeixen d'un treball remunerat. El 2019 hi van treballar 56 persones.