Centre Especial de Treball

Espai de treball protegit format per persones amb discapacitat que treballen amb la supervisió de personal especialitzat amb l'objectiu d'entrenar les seves capacitats per al món del treball a la vegada que gaudeixen d'un treball remunerat. 

Oferim serveis de tot tipus:

- Manteniment i jardineria.

- Treballs de paret seca.

- Pintura.

- Neteja.

- Revisió i manipulació d'objectes.

- Gestió d'aparcaments.

El 2020 hi van treballar 59 usuaris i 12 monitors.